SLUŽBY

Poskytujeme moderné IT služby pre klientov, ktorí chcú držať krok s dobou.

IT Outsourcing

IT Outsourcing je efektívny spôsob, ktorým nastavíme fungujúcu infraštruktúru IT. Výhodou pre klienta je šetrenie zdrojov, keďže nepotrebuje budovať nákladný interný tím.

Viac

Realizácia IT projektov

Poskytujeme komplexnú realizáciu rôznych projektov, ktoré svojou technickou alebo odbornou náročnosťou presahujú interné možnosti jednotlivých klientov.

Viac

IT Poradenstvo

Naše poradenstvo je veľmi flexibilné a odvíja sa od individuálnych požiadaviek. Našim klientom pomáhame zrevidovať naplánované aktivity a navrhne prípadné zmeny.

Viac

CERTIFIKÁTY KVALITY

9001

ISO 9001

Systém manažérstva kvality

ISO 14001

Systém environmentálneho
manažérstva

ISO 18001

Systém bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci

ISO 27001

Systém manažérstva
bezpečnosti informácií

Riešenia

Ponúkame komplexné riešenia IT infraštruktúr, ktoré zjednodušia dennodenné procesy.

Cloud

Vďaka cloudovým riešeniam pomáhame našim klientom zabezpečit, aby boli ich dáta bezpečne uložené a ich aplikácie dostupné z viacerých lokalít.

Viac

Software

Našim klientom ponúkame analýzy potreby licencovať software versus vyvinúť vlastný. Dôraz pritom kladieme na cenovú efektivitu a funkcionalitu.

Viac

Virtualizácia

Virtualizačné technológie sú v súčasnosti jednou z najdôležitejších riešení v oblasti IT. Redukujú spotrebu energie a celkové náklady na IT.

Viac

Siete

Poskytujeme kompletný servis a odbornú starostlivosť v širokej oblasti sieťových riešení počas celého životného cyklu počítačovej siete.

Viac

Dohodnite si stretnutie

info@sapta.sk
Šoltésovej 14, Bratislava