CLOUD

S rastúcou závislosťou efektivity podnikania od IT riešení, potrebujú firmy zabezpečiť, aby ich kritické dáta boli bezpečne uložené a softvérové aplikácie boli bežne dostupné z viacerých geografických lokalít. Tieto požiadavky im pomáhame napĺňať vďaka cloudovým riešeniam.

Výhody v oblasti cloud riešení

Flexibilita

Vytvárame cloud riešenia pre organizácie s rastúcimi alebo premenlivými požiadavkami na IT. V prípade potreby môžeme zvyšovať kapacitu cloudu bez väčších investícii. Alebo naopak ju znížiť, ak nie je potrebná a tým znížiť aj prevádzkové náklady.

Lepšie využitie zdrojov

Táto výhoda je založená na princípe úspory z rozsahu. Ako poskytovateľ cloudových služieb sme schopní efektívnejšie využiť hardwarové a softwarové zdroje. Interní zamestnanci spoločnosti sa preto môžu zamerať na svoje primárne činnosti.

Časová efektivita

Poskytujeme štandardizované služby, ktoré umožňujú znížiť prevádzkové problémy a závady. Zvyšuje sa tým kontinuita prevádzky a znižuje čas strávený riešením prevádzkovou. Naši klienti sa tak môžu viac zamerať na jadro svojho biznisu.

Menšie investičné náklady

Vďaka našim cloudovým riešeniam nie je potrebné investovať veľa peňazí na hardvér, softvér alebo licenčné poplatky. Naši klienti prechádzajú po implementovaní cloudu na prevádzkové náklady, ktoré sa im lepšie plánujú.

Naše služby v oblasti cloud riešení

vybudovanie privátneho, verejného alebo hybridného cloud riešenia

softvérové riešenia SaaS (Software as a Service)

správa cloud riešení

vzdialené zálohovanie informačných systémov a dát

Dohodnite si stretnutie

info@sapta.sk
Šoltésovej 14, Bratislava