IT Outsourcing

Informačné technológie sú v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou mnohých činností firmy. Správne nastavenie ich fungujúcej infraštruktúry si preto vyžaduje profesionálnu starostlivosť. Outsourcing je efektívny spôsob, akým ho vaša firma získa od špecialistov v tomto obore bez potreby vytvorenia vlastného oddelenia.

Výhody v oblasti IT outsourcingu

Presun zodpovednosti

Spoločnosť SAPTA preberá zodpovednosť a ručí za poskytnutú službu a jej kvalitu. Na základe zmluvy Service Level Agreement sa dá presne špecifikovať zodpovednosť odberateľa a dodávateľa služby a vyčleniť oblasti, za ktoré jednotlivé strany zodpovedajú.

Profesionalita

Outsourcingom pre vás odpadá problém získavania kvalifikovaných odborníkov na vytvorenie vnútornej IT divízie vo vašej firme. Náš profesionálny tím je vám vždy k dispozícii, a preto sa vy môžete sústrediť na jadro vášho biznisu.

Flexibilita

Informačné technológie sa dynamicky menia a je dôležité držať s touto evolúciou krok. Outsourcing vám zabezpečí profesionálneho poradcu, ktorý vám nastaví technológie tak, aby spĺňali najnovšie štandardy, pamätali na flexibilitu a možnosť jednoduchých upgradov.

Nižšie náklady

Outsourcing vám v prvom a poslednom rade šetrí finančné zdroje, ktoré by ste museli investovať do interného tímu, jeho neustáleho vzdelávania a školenia. Získate tým možnosť alokácie uvoľnených zdrojov na hlavné zamerania firmy.

Naše služby v oblasti IT outsourcingu

reaktívne služby, ktoré reagujú na vzniknutý problém a odstraňujú ho

proaktívne služby, ktoré monitorujú riziko vzniku problému, čím mu predchádzajú

IT prevádzka, ktorá zahŕňa väčšinu etáp životného cyklu IT tak, aby bolo možné zaručiť garanciu kvality a dostupnosti

komplexný outsourcing – preberanie komplexnej zodpovednosti za poskytnuté služby

Dohodnite si stretnutie

info@sapta.sk
Šoltésovej 14, Bratislava