IT Poradenstvo

Dynamika informačných technológií kladie vysoké nároky na kvalifikáciu personálu. Pre mnohé firmy je výhodnejšie konzultovať riešenia s odborníkmi z oboru. Našim klientom pomáhame zrevidovať naplánované aktivity a navrhne prípadné zmeny. Naše poradenstvo je veľmi flexibilné a odvíja sa od individuálnych požiadaviek.

Výhody v oblasti IT poradenstva

Presun zodpovednosti

Spoločnosť SAPTA preberá zodpovednosť za erudovanosť a kvalitu analýz a realizovateľnosť konkrétnych návrhov a plánov v rámci poradenstva.

Profesionalita

Spoločnosť SAPTA disponuje kvalifikovaným tímom ľudí, ktorí sú neustále školení. Vedia vám ponúknuť tie najaktuálnejšie možnosti nastavenia vašej IT infraštruktúry, vďaka čomu sa vy môžete sústrediť na jadro vášho biznisu.

Flexibilita

Informačné technológie sa dynamicky menia a je dôležité držať s touto evolúciou krok. Naše poradenstvo vám poskytne záruku, že vaše technológie budú nastavené tak, aby spĺňali najnovšie štandardy, pamätali na flexibilitu a možnosť jednoduchých upgradov.

Nižšie náklady

Poradenstvo cez spoločnosť SAPTA vám v prvom a poslednom rade šetrí finančné zdroje. Nemusíte investovať do interného tímu, jeho neustáleho vzdelávania a školenia. Získate tým možnosť alokácie uvoľnených zdrojov na hlavné zamerania firmy.

Naše služby v oblasti IT poradenstva

Analýza stavu IT

Návrh zmien IT

Testovanie zmien, pilot IT ti

Implementácia zmien IT

Údržba IT

Plánovanie obnovy IT

Dohodnite si stretnutie

info@sapta.sk
Šoltésovej 14, Bratislava