info@sapta.sk

Šoltésovej 14, Bratislava

Fakturačné údaje

SAPTA, a.s.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Vložka číslo:  6308/B
Šoltésovej 7325/14
Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 08
IČO: 50 100 963