Realizácia IT projektov

Mnohé spoločnosti disponujú vlastnými zdrojmi na realizáciu jednoduchších etáp životného cyklu IT infraštruktúry, akou je napríklad údržba. Technicky či finančne náročnejšie projekty, akým je napríklad migrácia existujúcej infraštruktúry na novú, však ponechávajú špecialistom v tomto obore.

Výhody v oblasti realizácie IT projektov

Presun zodpovednosti

Spoločnosť SAPTA preberá zodpovednosť a ručí za poskytnutú službu a jej kvalitu. Na základe zmluvy Service Level Agreement sa dá presne špecifikovať zodpovednosť odberateľa a dodávateľa služby a vyčleniť oblasti, za ktoré jednotlivé strany zodpovedajú.

Profesionalita

Spoločnosť SAPTA disponuje kvalifikovaným tímom ľudí, ktorí sú neustále školení. Vedia vám ponúknuť tie najaktuálnejšie možnosti nastavenia vašej IT infraštruktúry, vďaka čomu sa vy môžete sústrediť na jadro vášho biznisu.

Flexibilita

Realizácia IT projektov môže byť citlivou záležitosťou vzhľadom na jadro vášho biznisu. Neexistuje jeden správny produkt či služba pre každého. V SAPTA začíname analýzou východiskového stavu, po ktorej sa projekt nadizajnuje v súlade s potrebami vašej firmy.

Nižšie náklady

Realizácia IT projektov cez spoločnosť SAPTA vám v prvom a poslednom rade šetrí finančné zdroje. Nemusíte investovať do interného tímu, jeho neustáleho vzdelávania a školenia. Získate tým možnosť alokácie uvoľnených zdrojov na hlavné zamerania firmy.

Naše služby v oblasti IT projektov

Analýza východiskového stavu IT

Softwarový audit a manažment

Kolaboračné riešenie

Bežpečnosť vašich systémov

Riešenie vysokej dostupnosti

Migrácia IT riešení

Virtualizácia, VMware, Citrix XEN

Dohodnite si stretnutie

info@sapta.sk
Šoltésovej 14, Bratislava