Riešenia

Ponúkame komplexné riešenia IT infraštruktúr, ktoré zjednodušia dennodenné procesy.

Cloud

Vďaka cloudovým riešeniam pomáhame našim klientom zabezpečit, aby boli ich dáta bezpečne uložené a ich aplikácie dostupné z viacerých lokalít.

Viac

Software

Našim klientom ponúkame analýzy potreby licencovať software versus vyvinúť vlastný. Dôraz pritom kladieme na cenovú efektivitu a funkcionalitu.

Viac

Virtualizácia

Virtualizačné technológie sú v súčasnosti jednou z najdôležitejších riešení v oblasti IT. Redukujú spotrebu energie a celkové náklady na IT.

Viac

Siete

Poskytujeme kompletný servis a odbornú starostlivosť v širokej oblasti sieťových riešení počas celého životného cyklu počítačovej siete.

Viac

Dohodnite si stretnutie

info@sapta.sk
Šoltésovej 14, Bratislava