SLUŽBY

Poskytujeme moderné IT služby pre klientov, ktorí chcú držať krok s dobou.

IT Outsourcing

IT Outsourcing je efektívny spôsob, ktorým nastavíme fungujúcu infraštruktúru IT. Výhodou pre klienta je šetrenie zdrojov, keďže nepotrebuje budovať nákladný interný tím.

Viac

Realizácia IT projektov

Poskytujeme komplexnú realizáciu rôznych projektov, ktoré svojou technickou alebo odbornou náročnosťou presahujú interné možnosti jednotlivých klientov.

Viac

IT Poradenstvo

Naše poradenstvo je veľmi flexibilné a odvíja sa od individuálnych požiadaviek. Našim klientom pomáhame zrevidovať naplánované aktivity a navrhne prípadné zmeny.

Viac

Dohodnite si stretnutie

info@sapta.sk
Šoltésovej 14, Bratislava