Virtualizácia

Virtualizačné technológie sú v súčasnosti jednou z najdôležitejších riešení v oblasti IT. Zavedením virtualizácie redukujeme našim klientom spotrebu energie a nároky na chladenie serverových fariem a umožňujeme promptnejšiu reakciu na meniace sa požiadavky. Zjednodušujeme tým celkovú prevádzku ako aj výsledné náklady na IT.

Výhody riešení virtualizácie od našej firmy

Zníženie nákladov

Spoločnosť SAPTA preberá zodpovednosť za erudovanosť a kvalitu analýz a realizovateľnosť konkrétnych návrhov a plánov v rámci poradenstva.

Zníženie produkovaného tepla

Spoločnosť SAPTA disponuje kvalifikovaným tímom ľudí, ktorí sú neustále školení. Vedia vám ponúknuť tie najaktuálnejšie možnosti nastavenia vašej IT infraštruktúry, vďaka čomu sa vy môžete sústrediť na jadro vášho biznisu.

Lahší prechod na cloud

Presunom do virtuálnych počítačov približujeme našich klientov k nasadeniu plnohodnotného cloudového riešenia. Po implementácii virtualizácie je totiž veľmi jednoduché vytvoriť z dátového centra silnú cloudovú infraštruktúru.

Eco

Vďaka virtuálizácii čistíme nielen vzduch, ktorý dýchajú zamestnanci nášho klienta. Súčasná doba praje ekologicky uvedomelým firmám. Virtuálizáciou dopomáhame k pozitívnemu imidžu našich klientov, ktorí poskytujú zlepšenie vzťahu spotrebiteľa so zelenou planétou.

Poskytované služby v oblasti virtualizácie

virtualizácia serverov a počítačov

analýza a návrh riešení prechodu na virtualizáciu

nasadenie a správa riešení virtualizácie

Dohodnite si stretnutie

info@sapta.sk
Šoltésovej 14, Bratislava